Bebelno PDF

Bebelno -  (obecnie) miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, na terenie powiatu  i gminy Włoszczowa.

XVI - XVIII wiek - województwo sandomierskie, powiat chęciński.

 

 

 

"W połowie XVI wieku Bebelno stało się ośrodkiem reformacji kalwińskiej. Stało się tak za sprawą ówczesnych właścicieli Bebelna - Gosławskich. Wspominani Gosławscy - oprócz Bebelna właściciele także kilku innych wiosek w dawnych województwach sandomierskim i krakowskim - związali się właśnie w tym czasie z kalwinizmem, potem jednak większość z nich przeszła na arianizm.

W kolejnych dekadach XVI wieku brak jest jakichkolwiek wzmianek o kościele w Bebelnie. Nie wiadomo nawet, czy wspominana wcześniej nie konsekrowana kaplica została zastąpiona jakąś inną budowlą. Jeśli założymy, że nie, to w poniższym tekście, w każdym miejscu gdzie pojawia się nazwa "zbór" przypuszczalnie chodzi o tęże kaplicę, która w drugiej połowie XVI stulecia (ks. J. Wiśniewski mówi nawet, że w 1548r.) została przypuszczalnie zamieniona na zbór kalwiński, którego funkcjonowanie poświadczone jest w latach 1570-1576 [1], kiedy dziedzicami wsi byli Krzysztof, a później Stanisław Gosławscy (1576r.). Należy tutaj wykazać dużą ostrożność i zastanowić się czy w ogóle można porównywać kościół/kaplicę ze zborem przywoływanym w dokumentach źródłowych (w sensie budowli), oraz czy "kościół" w tych źródłach odnosi się do budowli czy raczej chodzi tu o kościół w sensie duchowym.

W czasie kiedy Bebelno było ośrodkiem reformacji kalwińskiej katoliccy mieszkańcy Bebelna pozbawieni byli własnego kościoła parafialnego i opieki duszpasterskiej. Zmuszeni byli korzystać z pomocy sąsiednich parafii, np. Dzierzgowa (w zaginionych obecnie aktach ślubów i chrztów z tej parafii, z lat 1601-1622, istniał zapis, iż chrzczono tam syna Stanisława Wieczorka z Bebelna). Pomimo iż Bebelno było w tym okresie ośrodkiem reformacji kalwińskiej, większość miejscowych chłopów pozostała oczywiście katolicka.
Ze źródeł wiadomo, że na początku 1597 roku kalwińskiego pastora Marcina Janiciusa w Bebelnie Zalesiu zastąpił Daniel z Oksy. Osoba Janiciusa, którego przeniesiono wówczas do Secemina, znana jest m.in. z tego, że protokołował odprawiane tam i we Włoszczowie synody kalwińskie. Wspomniany zaś pastor Daniel pracując w Bebelnie z kolei "zbliżył się" do arian, by po pewnym czasie publicznie wyrzekając się popełnionych błędów, powrócić znowu do kalwinizmu. "
http://cichecki.net/bebelno/index.php?page=include/0208

 

 

 

 

Wikipedia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bebelno-Wie%C5%9B

 

 

Bebelno na Google Maps

 

 

POPIERAMY INICJATYWĘ
ZAJRZYJ TEŻ NA: