www.s3group.org.pl
| home | historia | imprezy | galerie | 1. start | kluby |
| słynne tory | kontakt | redakcja | OMEN | TMP-BIT |
REGULAMIN DRIFTING SHOW - 10.01.2004


1. Definicja imprezy:
1.1 "DRIFTING SHOW" puchar WOŚP jest imprezą o charakterze towarzyskim dla kierowców amatorów nie posiadających licencji sportowej; impreza zwana jest dalej zawodami.
1.2 Statut kierowcy amatora posiadają także kierowcy sportowi, którzy nie odnawiali licencji przez ostatnie trzy lata.
1.3 Fundusze zebrane podczas zawodów będą przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - Sztab Częstochowa.
2. Organizatorzy:
2.1 Sekcja Motoryzacyjna Stowarzyszenia "Omen" z siedzibą w Częstochowie;
2.2 Automobilklub Częstochowski;
2.3 Klub STREETRACERS.
3. Władze imprezy:
3.1 Władze "DRIFTING SHOW" stanowią Dyrektor i kierownictwo zawodów.
3.2 Dyrektor wraz z zespołem kierowników rozpatruje wszelkie sprawy podlegające kontroli organizacyjnej, w tym protesty i zatwierdzenia wyników.
4. Cele imprezy:
4.1 Podnoszenie kultury jazdy.
4.2 Doskonalenie techniki jazdy.
4.3 Pomoc charytatywna.
5. Załoga i zgłoszenia do zawodów:
5.1 Załogę stanowi kierowca.
5.2 Kierowca musi legitymować się aktualnym pozwoleniem na prowadzenie samochodu.
5.3 Wpisowe na zawody wynosi 30 PLN od załogi.
5.4 Dla członków Klubu STREETRACERS 20 PLN od załogi (lista osób wyszczególnionych na forum).
5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
5.6 Zwrot wpisowego nastąpić może tylko w przypadku całkowitego odwołania zawodów.
5.7 W innych przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie wpisowe nie podlega zwrotowi.
5.8 W przypadku startu samochodem będącym własnością osób trzecich, wymagana jest pisemna zgoda właściciela samochodu.
6. Samochody i klasyfikacja:
6.1 Do udziału w zawodach dopuszczone zostaną samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym oraz samochody osobowo-towarowe i towarowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi Regulaminu zawodów.
6.2 Zawodnicy będą przydzieleni do:
6.2.1 I klasa - przedni napęd
6.2.2 II klasa - tylni napęd
6.2.3 III klasa - napęd 4x4
7. Badanie kontrolne BK - 1:
7.1 Zgłoszony do zawodów samochód musi być przedstawiony do badania kontrolnego w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Z samochodem na BK-1 musi się stawić kierowca.
7.2 Samochód przedstawiony do BK-1 musi być oznakowany numerami startowymi oraz wymaganą reklamą sponsorską.
7.3 Każdy samochód musi spełniać następujące warunki:
7.3.1 Identyczne koła (obręcz i opona) na każdej z osi.
7.3.2 Wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być unieruchomione.
7.4 Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych.
7.5 Samochód musi być czysty zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, oraz posiadać czystą komorę silnika.
7.6 Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do zawodów każdego samochodu, który nie przejdzie pomyślnie BK-1.
7.7 Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 min powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
7.8 Kaski ochronne załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym.
7.9 Organizator udostępni własne kaski.
8. Obowiązki zawodnika:
8.1 Podpisując zgłoszenie zawodnik zobowiązuje się do podporządkowania niniejszemu regulaminowi oraz poleceniom wydawanym przez władze zawodów.
9. Porządek i bezpieczeństwo:
9.1 Zawodnika w czasie treningu i próby obowiązuje posiadanie:
9.1.1 Zapiętych kasków oraz pasów bezpieczeństwa.
9.1.2 Włączonych świateł mijania.
9.1.3 Zamkniętych szyb bocznych.
10. Ubezpieczenia:
10.1 Kierowca uczestniczący w zawodach obowiązany jest posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW. Zaleca się również posiadanie ubezpieczenia od ryzyka rajdowego.
11. Odpowiedzialność organizatora:
11.1 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania zawodów, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
12. Próba DRIFTING'owa:
12.1 Organizator dokładnie omówi próbę na odprawie zawodników.
12.2 Start do treningu i próby następuje przednimi kołami ustawionymi na linii startu.
12.3 Każdy zawodnik ma trzy przejazdy:
12.3.1 Trening (jedno okrążenie)
12.3.2 Dwie próby (każda dwa okrążenia)
12.4 Do klasyfikacji nie będą brane wyniki z treningu.
12.5 False start powoduje odjęcie 10 pkt.
12.6 Za nie sportowe zachowanie organizator odlicza zawodnikowi od 50 pkt aż do wykluczenia zawodnika z zawodów.
12.7 Oceny zawodnika będzie dokonywać zespół pięciu sędziów, którzy będą przyznawać punkty w dwóch kategoriach:
12.7.1 za efektowność i dynamikę przejazdu
12.7.2 za czystość przejazdu
12.8 Punkty za czystość przejazdu będą mnożone razy dwa.
12.9 Punkty z tych kategorii będą dodawane, wygra zawodnik, który uzyska największą liczbą punktów.
12.10 Za każde wyjechanie samochodem poza wyznaczony tor przejazdu odjęte zostanie 5 pkt.
12.11 Zabrania się "kręcenia" samochodu wokół własnej osi.
12.12 Zabrania się stosowania chemicznych lub mechanicznych (np. kolce) środków antypoślizgowych.
13. Inne kary:
13.1 Spóźnienie na start powyżej 15 min - wykluczenie.
13.2 Prowadzenie samochodu podczas treningu i próby przez osoby trzecie - wykluczenie.
14. Klasyfikacja i nagrody:
14.1 Po zakończeniu zawodów kierowca będzie sklasyfikowany w:
14.1.1 klasie I
14.1.2 klasie II
14.1.3 klasie III
14.2 Puchary będą przyznawane w klasach:
14.2.1 do 3 załóg - za I miejsce;
14.2.2 od 4 do 5 załóg - za I, II miejsce;
14.2.3 od 6 załóg - za I, II, III miejsce.
15. Protesty:
15.1 Każdy protest musi być złożony pisemnie na ręce Dyrektora zawodów.
15.2 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 200 PLN, podlegająca zwrotowi w przypadku uznania protestu za słuszny.
15.3 Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, nie będą przyjmowane.
15.4 Termin składania protestów:
15.4.1 W sprawie błędów rachunkowych w wynikach wstępnych do 30 min po ogłoszeniu.
15.4.2 W sprawie kar wyznaczonych przez sędziów - natychmiast po podjęciu decyzji o ukaraniu.
16. Przepisy końcowe:
16.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego odwołania zawodów.


Regulamin przyjął Przewodniczący Sekcji Motoryzacyjnej Stowarzyszenia "OMEN"
Daniel Iznerowicz


« wstecz w górę
Stowarzyszenie OMEN
WSPÓŁPRACA
Automobilklub Częstochowski
Klub STREETRACERS
SPONSORZY
President Electronics Poland
Salon samochodów używanych GoldCar
MP Tuning - przerabianie aut
Autoryzowany Dealer Škoda Auto - "M&M" Marszałek
Copyright © 2004 TMP-BIT Wszelkie prawa zastrzeżone