www.s3group.org.pl
| home | historia | imprezy | galerie | 1. start | kluby |
| słynne tory | kontakt | redakcja | OMEN | TMP-BIT |
POJĘCIA


Odcinek Specjalny (OS)
Odcinek specjalny jest to próba szybkościowa rozgrywana po drogach zamkniętych dla ruchu publicznego. Polega na przejechaniu w najkrótszym czasie odcinka drogi wyznaczonego przez organizatora. OS powinien mieć co najmniej 2 km, górna granica jest nie określona. Możliwe jest łączenie OS z próbą SG.


Próba szybkości (SW)
Jest to próba należąca do grupy prób wyścigowych, które organizuje się na torach specjalnie do tego zbudowanych, płytach lotnisk. Próby te mogą również się odbywać na drogach publicznych zamkniętych dla ruchu publicznego. Trasa przejazdu powinna mieć od 3 do 15 km.


Próba szybkości górskiej (SG)
Trasa próby SG w przeciwieństwie do próby OS przebiega tylko na odcinku wzniesienia t.j. pod górę. Próba SG może być łączona z próbą OS, wtedy to zawodnik zostaje wystartowany do prób OS i SG równocześnie u stóp wzniesienia. Na szczycie zawodnik mija linię mety SG będącą metą lotną i jadąc dalej kontynuuje próbę OS.


Próba przyśpieszenia i szybkości płaskiej (SP-1) i (SP-2)
Próby te mają za zadanie sprawdzenia przyśpieszenia osiąganego przez samochód na równoczesne sprawdzenia umiejętności właściwego wykorzystania mocy silnika przez kierowcę. Odcinek 1000 m prostej drogi dzieli się na dwa (400m i 600m). Pierwszy stanowi próbę przyspieszenia, drugi próbę szybkości płaskiej. Czas każdego odcinka mierzy się osobno. Meta lotna pierwszego odcinka jest startem lotnym drugiego, meta całej próby również jest lotna.


Próba slalomu (SL)
Próba polegająca na przejechaniu prostego odcinka drogi (o długości 50-150m) slalomem pomiędzy pachołkami. Pierwszy pachołek powinien się znajdować 12-20m od linii startu, każdy następny 6-12m od poprzedniego. Ostatni pachołek przed linią mety powinien być ustawiony w takiej samej odległości jak pierwszy pachołek od linii startu.


Próba hamowania (SH)
Próba polegająca na przejechaniu trasy składającej się z dwóch odcinków (pierwszy 200-400m, drugi 100m). Odcinek pierwszy stanowi rozbieg i nie jest mierzony czasowo, drugi stanowi próbę właściwą. Linia mety jest ograniczona korytarzem słupków szerokości 2,5m ustawionych w odstępach po 0,5m po 11 sztuk z każdej strony, t.j. 2,5m przed metą i 2,5m za linią mety. W odległości 2 i 4m od linii mety znajdują się dwie dalsze linie mety (druga i trzecia). Czas trwania próby liczony jest od przejechania przednią osią samochodu linii startu znajdującej się 100m od linii mety do momentu przejechania przednią osią samochodu pierwszej linii mety. Samochód powinien być zatrzymany w taki sposób, by pierwsza linia mety znajdowała się między osiami samochodu, a słupki ograniczające szerokość drogi nie uległy przewróceniu. W takim przypadku zawodnik otrzymuje regulaminową ocenę punktową za czas. Za dotknięcie lub przekroczenie chociażby jednym kołem drugiej linii mety zawodnik otrzymuje 2 punkty karne. Dotknięcie lub przejechanie trzeciej linii uważa się za niewykonanie próby. Nieprawidłowego zatrzymania samochodu nie można "poprawiać".


Próba zrywu i hamowania (SZH)
Próba polega na przejechaniu w najkrótszym czasie odcinka trasy długości 100-200m. Linia mety jest ograniczona korytarzem słupków szerokości 2,5m ustawionych w odstępach po 0,5m po 11 sztuk z każdej strony, t.j. 2,5m przed metą i 2,5m za linią mety. Samochód powinien być zatrzymany w taki sposób, by linia mety znajdowała się między osiami samochodu, a słupki ograniczające szerokość drogi nie uległy przewróceniu. W takim przypadku zawodnik otrzymuje regulaminową ocenę punktową za czas. W przeciwnym razie zostaną doliczone punkty karne za przejechanie mety.


Punkt Kontroli Czasu (PKC)
Wpis do karty drogowej odbędzie się tylko w przypadku, gdy obaj członkowie załogi oraz samochód będą się znajdować w strefie PKC, w bezpośrednim sąsiedztwie stolika sędziowskiego. Jako czas przyjazdu załogi na PKC liczy się moment podania karty drogowej sędziemu. Załoga ma prawo na jedną minutę wcześniej przed czasem regulaminowym wjechać na PKC (pomiędzy tablicę żółtą a czerwoną), jednakże sędzia wpisuje do karty drogowej oraz protokołu czas równoznaczny z momentem podania karty przez pilota. Dłuższe przebywanie niż jedna minuta w strefie PKC sędzia odnotowuje w protokole oraz powiadamia o tym zawodnika. Czas do karty drogowej jest wpisywany z dokładnością do jednej minuty na korzyść zawodnika (np. jeżeli karta zostanie wręczona o 10:18 i 53 sekundy, zostaje wpisany czas 10:18). Pod rygorem wykluczenia z imprezy, obowiązuje wjazd na PKC od właściwej strony trasy rajdu, zgodny z notatkami nawigacyjnymi. W razie spóźnień na PKC może wjechać w tym samym czasie kilka załóg. Również w tym przypadku liczy się czas wręczenia karty drogowej sędziemu (np. trzy załogi wjechały (wręczyły karty) na PKC o godz. 10:18 i 40 sekund, sędzia wpisuje wszystkim trzem załogom czas wjazdu na PKC 10:18, pomimo faktu, że czynności wpisywania trwały do 10:19 i 30 sekund).


Punkt Kontroli Przejazdu (PKP)
Punkty PKP ustawia się pomiędzy punktami PKC w celu sprawdzenia czy zawodnicy przejechali dany odcinek trasy rajdu zgodnie z wyznaczoną trasą. Pomiędzy niektórymi PKC może być ustawiany więcej niż jeden PKP. Zawodnicy obowiązani są pobrać wizy kontroli przejazdu kolejno na wszystkich PKP oznaczonych w Karcie Drogowej. Obowiązuje kategorycznie wjazd na PKP od właściwej strony trasy rajdu, zgodny z notatkami nawigacyjnymi. Brak jakichkolwiek wiz przejazdowych PKP na Karcie Drogowej powoduje wykluczenie załogi z rajdu.


w górę
Stowarzyszenie OMEN
Copyright © 2004 TMP-BIT Wszelkie prawa zastrzeżone